Odvoz a likvidace bioodpadu

Bioodpady jsou důležitou součástí komunálního odpadu. Jde o organickou hmotu, která se v půdě dokáže rozložit. Navíc obsahuje mnoho živin. Jde o biologicky rozložitelný odpad, který formě kompostu se tak vrací zpět do půdy.

Do bioodpadu zařazujeme listí, trávu, větve, zbytky ovoce apod.

Do bioodpadu však nepatří zbytky jídla, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a další biologicky nerozložitelné odpady.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat nebo si rovnou objednat kontejner.